När du vill flytta

När du ska flytta behöver vi en skriftlig uppsägning av din lägenhet minst tre månader innan önskat avflyttningsdatum. Tänk på att det är månadsskiftet efter vi fått din uppsägning som räknas som första uppsägningsmånaden.

Du kan använda ditt hyreskontrakt när du ska säga upp din lägenhet. På baksidan av kontraktet finns ett fält för uppsägning. Skicka eller lämna uppsägning till oss.

Om det finns två kontraktsinnehavare måste båda signera uppsägningen
Om två personer står på kontraktet, men endast en ska flytta, är det viktigt att den som flyttar säger upp sin del av avtalet för att inte längre ha ansvar för vad som händer i lägenheten. Vill den kvarvarande hyresgästen ta över hyreskontraktet själv meddela ansvarig förvaltare. Vi gör alltid en ny kreditupplysning för att säkerställa att den kvarboende hyresgästen har förutsättningar att teckna kontraktet själv.

Det är alltid tre månaders uppsägningstid på en lägenhet. För garage- och parkeringsplatser varierar uppsägningstiden hör med ansvarig förvaltare. 

Ladda ned uppsägningsblankett