När du vill byta lägenhet

Kanske du behöver en större eller mindre lägenhet? Eller kanske du ska flytta till annan ort för studier eller jobb? Självklart vill vi försöka att hjälpa om det går. 

Från 1 oktober 2019 skärps regler för lägenhetsbyte. Syftet med de nya reglerna är att skapa en rättvisare bostadsmarknad. Huvudregeln är att du ska minst ha bott i lägenheten 1 år för att bytet ska godkännas. Läs mer på Fastighetsägarna.se

Intern kö på Boplats Syd
Vi har ingen egen intern kö för byten. Men för att kunna premiera den hyresgäst som varit en trogen kund och bott hos oss länge har vi valt möjligheten att kunna erbjuda vissa lägenheter som vi publicerar på Boplats Syd i en intern kö. Du får tillgodoräkna dig kontraktstid som kötid på dessa lägenheter. För att få tillgodoräkna dig kötid måste du bott hos oss i minst 1 år och såklart måste du ha ett aktivt konto hos Boplats Syd. 

Byta med boende hos annan fastighetsägare
Vill du byta lägenhet med någon som bor hos annan fastighetsägare behöver du lämna en bytesansökan till oss. Innan vi godkänner byte görs sedvanliga kontroller såsom kreditupplysning och hur man skött tidigare boende etc.

Tänk på att det är cirka fem veckors handläggningstid på en bytesansökan, så var gärna ute i god tid!

Ladda ned bytesansökan