Bara nöjda hyresgäster

Hyr bostad eller lokal av oss.

 

Se våra fastigheter

Skärpt lag mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning från 1 oktober 2019. 

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Faktablad - Ny regler gällande otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt

Information andrahandsuthyrning, byte, tillåten hyra vid andrahandsuthyrning och inneboende

1503

Skärpt lag mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning från 1 oktober 2019. 

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Faktablad - Ny regler gällande otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt

Information andrahandsuthyrning, byte, tillåten hyra vid andrahandsuthyrning och inneboende