Vision och värdegrund

Våra värderingar vilar på entreprenörskap och laganda. Vi är närvarande, ödmjuka och enkla att ha att göra med. 

Vår vision

Vi ska ge många människor tid att förverkliga sina drömmar.

Våra värdeord

Nära
Vi vill upplevas som nära genom att sprida glädje och trygghet. 

Modiga
Vi vågar lyssna på vad våra kunder tycker och tänker.

Moderna
Vi har ett modernt arbetssätt där alla är med och tar ansvar.

Vårt löfte till våra kunder - Bra boende för många

Vi vill skapa, utveckla och upprätthålla förutsättningarna för ett bra boende för så många som möjligt.  

Vi arbetar för att forma framtidens hyresrätt och utveckla både fastigheter och service för att ge fler möjlighet till en bättre vardag.

Vi vill bidra till att hyresrätten är en attraktiv boendeform.