Artikel 1

Vi har tydliga kvalitetsmål vilket skapar lönsamhet för alla parter. Med professionell förvaltning ökar värdet på fastigheten och reparations- och underhållskostnaderna minskar.
Viktigt för oss är att se fastigheten som ett förvaltningsobjekt och inte som ett värdestegringsobjekt.

 

 

Lifra erbjuder ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning och även total förvaltning. Det innebär att vi för kundens räkning tar ansvar för alla ekonomiska, administrativa och tekniska uppgifter i en fastighet. Till vår hjälp har vi engagerad och yrkeskunnig personal.

Vi har tydliga kvalitetsmål vilket skapar lönsamhet för alla parter. Med professionell förvaltning ökar värdet på fastigheten och reparations- och underhållskostnaderna minskar.
Viktigt för oss är att se fastigheten som ett förvaltningsobjekt och inte som ett värdestegringsobjekt.

Förvaltning


Lifra erbjuder ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning och även total förvaltning. Det innebär att vi för kundens räkning tar ansvar för alla ekonomiska, administrativa och tekniska uppgifter i en fastighet. Till vår hjälp har vi engagerad och yrkeskunnig personal.


Vi har tydliga kvalitetsmål vilket skapar lönsamhet för alla parter. Med professionell förvaltning ökar värdet på fastigheten och reparations- och underhållskostnaderna minskar.
Viktigt för oss är att se fastigheten som ett förvaltningsobjekt och inte som ett värdestegringsobjekt. 

  

 

Anders Fransson
Ansvarig Anders Fransson
Publicerat den 04 juli 2017