Corona

Detta gäller under pågående pandemi

När det gäller serviceärenden så gör vi endast besök i lägenheter vid akuta ärenden. Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Vi har stängt receptionen. Om du behöver besöka oss ber vi dig att boka möte.

Telefontid 8.00 - 12.15 mån-fred
Mail: info@lifra.se
Serviceanmälan: lifra.se/serviceanmalan alt 040-653 62 99