Omnibussen 1 & 2

Utmed Industrigatan bygger vi två fastigheter bestående av parkeringshus, kontor- och butikslokaler samt ett flerbostadshus med 17 st hyreslägenheter. Parkeringshuset är kärnan i fastigheten som byggs in med huskropparna för bostäder och lokaler. Total yta i fastigheten är: 
Inflytt sommaren 2018.

Omnibussen 1

Bostadsdelen byggs i fyra till fem våningar. Yteffektivt planerade tvåor, treor och en fyrarums etagelägenhet. Flertalet av lägenheter har balkong och marklägenheterna har en liten uteplats. I köket är det förberett för diskmaskin. Helkaklade badrum och möjlighet till egen tvättmaskin och torktumlare. Hiss. På fastighetens tak planerar vi att anlägga en gemensam uteplats.

Varje huskroppar har sitt eget utseende för att ge en känsla av småskalighet och förstärka känslan av brokighet som är visionen för hela det nybyggda området.

Fakta Omnibussen 1

Omnibussen 2

Områdesparkering i Parkering​shuset Elina. Totalt 310 st platser för att serva parkeringsbehovet i området samt allmänheten. Q-park kommer att sköta uthyrning av platser i P-huset. I Omnibussen 2 kommer det även finnas kommersiella ytor på x-kvm. Här finns möjligheter för kontors- och butikslokaler samt en stor yta på taket för uthyrning. 

Fakta Omnibussen 2