Akuta ärenden

Akut fel behöver anmälas så snabbt som möjligt. Till akuta ärenden räknas det som riskerar att orsaka personskada, stor skada på din lägenhet eller fastigheten.

Anmäl akuta fel dagtid/telefontid (kl 8.00-12.15)
Vårt växelnummer 040-33 08 60 

Anmäl akuta fel efter kl 12.15, helg och röda dagar 
Örestads Bevakning på telefon 040-93 12 70

Till akuta ärenden räknas: 

  • Avloppsstopp med stigande vatten. Risk för vattenskada, personskada.
  • Vattenläckage, strömmande vatten från ledning.
  • El-fel, strömlöst i hela lägenheten, trapphus eller tvättstuga.
  • Skadegörelse, om det finns risk för personskada eller inbrott.
  • Pågående störning i fastigheten. 

Obs. Tänk på att om du använder denna tjänst för ärenden som inte är brådskande riskerar du att få stå för kostnaden själv.